Obsługa serwera

Konserwacja serwera – to jakość twojego serwisowania serwera, szybkie wprowadzanie okresowych aktualizacji i serwerów patikra.Galime zainstalować i skonfigurować serwer, zgodnie z Państwa życzeniem.

Usługi w zakresie konserwacji serwera:
• prace konfiguracyjne serwera i testowanie
• Serwer pracy administracji
• “Instalacja dodatku Service Pack, system operacyjny, sterowniki urządzeń remonty
• Konfiguracja Windows i Linux i instalacja
• System monitorowania obciążenia sieci (monitorowanie ruchu sieciowego)
• WWW, POP3, IMAP, Active Directory, FTP, konfiguracja / DNS oraz usługi rozwiązywania problemów
• Serwer poczty e-mail (serwer poczty);
• Przegląd Internet Adres e-mail (webmail)
• Terminal Server
• Serwer Proxy
• Zapora sieciowa (firewall)
• serwer DHCP
• Serwer bazy danych (MySQL)
• Serwery plików
• Serwery Domain
• serwery VPN
• Serwery WWW
• Serwery pocztowe
• Serwery baz danych
• Serwery proxy (proxy)
• serwery FTP