Corporate identity

Corporate identity wizytówka firmy jest rozpoznawana na rynku.
Projektowanie logo
• Tworzenie Marka
• tworzenie Nazwa firmy
Hasło
Identyfikacja wizualna, logo firmy projektowanie, tworzenie brandbook
rynku, konkurentów i innych analiz
Projekt opakowania
projektowanie produktu
Przygotowanie wniosków handlowych
Wszystko projektowe, prace układu
Pisanie, Tłumaczenie
Tworzenie wizerunku;
wizytówki, papier firmowy, koperty, reklamy, pasiūlmai handlowe, ulotki i inne drukarnie;
• Wszystkie inne prace zupełnie niekonwencjonalne pomysły lub budynku.